Nieuws

beeldvormende avond 29 april 2021: Stand van zaken "Uitgeest van het gas af".

Op donderdag 29 april 2021 organiseerde de gemeente Uitgeest een beeldvormende avond met als onderwerp: Stand van zaken Wijkuitvoeringsplan Warmtetransitie Oude dorp en de Koog in Uitgeest. Om te onderzoeken of dat haalbaar, realistisch en betaalbaar is heeft de gemeente €200.000,- subsidie van de provincie gekregen. Doel is 50% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1991 en 100% in 2050. 
De particuliere eigenaren zijn vrij zijn om deel te nemen aan collectieve oplossingen. Enkele oplossingen zijn een aansluiting op een warmtenet, het aanschaffen van een hybride warmtepompen etc
 
Lees verder...

Politieke spelletjes in Uitgeest

Met de komende Gemeenteraadsverkiezing in 2022 in zicht was de Raadsvergadering van 22 april 2021 zeker geen reclame om nieuwe kandidaten te werven voor de partijen. Je moet wel een hele sterke maag hebben om aan dat spel mee te willen en kunnen doen.
 
Hoe het begon
Lees verder...

Initiatiefvoorstel Burgerparticipatie dat door Uitgeest Lokaal aan de Raad is voorgelegd

INLEIDING
In de deze raadsperiode heeft Uitgeest Lokaal meermaals aangedrongen op het realiseren van een goede burgerparticipatie. Meerdere voorstellen in de vorm van een motie hebben het niet gehaald. Uitgeest Lokaal komt daarom nu met een meer uitgewerkt initiatiefvoorstel. Indien dit voorstel raadsbreed wordt aangenomen is, vooral in de beleidsvoorbereiding, primair het college / de organisatie aan zet. 
Lees verder...

Burgerparticipatie

Het laatste woord is in Uitgeest nog niet gesproken over burgerparticipatie. Maar het gaat er uiteindelijk om, als de gemeenteraad beslist over een traject met burgerparticipatie, neem je de burger serieus. 
 
Lees verder...