Nieuws

De Rutte-doctrine in Uitgeest

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is er veel gebeurd in de landelijke-, provinciale- en lokale politiek.”. Amper 3 jaar later zijn we in de landelijke politiek enkele schandalen verder: wantoestanden in de bijstand, trage compensatie voor de gaswinning in Groningen, de toeslagenaffaire en liegende ministers. Nederland is inmiddels bekend geworden met de Rutte-doctrine: cruciale informatie voor de 2e Kamer blijkt door de regering achtergehouden. 
Lees verder...

De staat van het klimaat in Uitgeest

Als er ergens veel te doen over is, dan is het wel het klimaat. Voor- en tegenstanders proberen elkaar af te troeven met hun mening, al dan niet gebaseerd op feiten. Maar het is dan ook een lastige discussie, die temperatuurstijging van de aarde of het stijgen van de zeespiegel die steeds sneller gaat. En iedereen die wel eens tv kijkt ontkomt niet aan de reclamefilmpjes die ons een apocalyptische toekomst voorspiegelt. We slikken het als zoete koek zonder verder te kijken dan onze neus lang is. Maar klopt die boodschap? Bedrijven en Stakeholders roepen van wel. Lees verder...

Veel Uitgeesters wijzen locaties voor zon- en windparken af

Veel Uitgeesters wijzen locaties voor zon- en windparken af. Dit bleek maandag avond bij de participatieavond van het projectteam RES. Nou ja, participatieavond, het was meer 1-zijdig onvolledige informatieverstrekken van het projectteam aan de inwoners van UItgeest. Ook konden inwoners en overige belangstellenden, zoals eco Heemskerk en DUEC (die zelf wil ontwikkelen) stemmen over de mogelijke toekomstige lokaties voor zon- en windparken in het buitengebied van Uitgeest. Je had dus enerzijds de inwoners die het buitengebied willen behouden zoals het is. Lees verder...

Participatieavond RES UITGEEST 8 februari 2021

Wordt dit straks het aangezicht vanuit de Koog?

Participatieavond RES UITGEEST, het komt een beetje over als mosterd na de maaltijd als de gemeenteraad van Uitgeest al heeft besloten geen windturbines op Uitgeester grondgebied te plaatsen. Bewoners worden met een kluitje het riet ingestuurd. Het grootste gedeelte van de avond is een lawine aan informatie vanuit het projectteam. Helaas steeds slechts functionele informatie om de inwoners van Uitgeest maar via mentimeter te laten instemmen met plannen om toch windturbines op Uitgeester grondgebied te plaatsen. Wie op de knoppen van de mentimeter-meting drukken is niet duidelijk. Lees verder...