Nieuws

Burgerparticipatie Uitgeest

In de raadsvergadering van 10 december heeft de voltallige Raad ingestemd om een door Uitgeest Lokaal ingebracht initiatiefvoorstel over burger participatie verder uit te gaan werken. Uitgeest Lokaal had al eerder moties van die strekking ingediend maar daar was steeds geen meerderheid voor. Want met burgerparticipatie regel je hoe de burger zich direct met de politiek bemoeid. En veel partijen zijn van mening dat het stemgedrag van de kiezer voldoende mandaat moet zijn om vier jaar lang namens hen te mogen spreken. Lees verder... about Burgerparticipatie Uitgeest