Bert Weijers

Ik wil mijzelf graag aan u voorstellen:

Ik ben geboren op 16 mei 1941 in de Haarlemmermeer, al weer 57 jaar getrouwd met Loekie Weijers-Falentijn.

In 1972 zijn wij verhuisd van Haarlem naar Uitgeest en gaan wonen aan de Geesterweg, in mei 1980 zijn wij in de Bonkelaar gaan wonen.

Mijn bestuurlijke ervaring ziet er als volgt uit:

1969 – 1977 Voorzitter van de Raad van Bestuur Ingenieurs-bureau Falentijn b.v. te Haarlem
Voorzitter van diverse bouwcommissies.

1975 – 1976 : Inspraakvoorzitter t.a.v. verkeersplannen e.d. te Uitgeest
Hieraan hebben ± 120 mensen meegewerkt, verdeeld over 6 inspraakgroepen

1974 – 1977 : Lid van de Oudercommissie Lagere School te Uitgeest

1977 – 1979 : Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vimeta Holland b.v. te Amsterdam

1977 – 1978 : Bestuurslid van de V.V.D. afd. Uitgeest belast met de propaganda.
De campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen ontworpen en geleid.

1978 – 1981 : Lid van Juniorkamer IJmond
Vice voorzitter van de kamer, belast met public relations
Voorzitter van het district Noorzeekanaalgebied w.o. de kamers Amsterdam - Zaanstreek - Kennemerland - IJmond en de Westelijke kamer ressorteerden
Voorzitter van diverse commissies zoals:
- spreken in het openbaar en vergadertechniek, speciale cursussen in landelijk Juniorkamer-verband ontworpen
- Nationaal Fonds Sportgehandicapten IJmond
- Wereldhandelsspel
- Leadership education action programm

1980 – 1982 : Gemeenteraadslid V.V.D. te Uitgeest
Lid van diverse commissies als:
- Ruimtelijke ordening
- Onderwijs
- Openbare werken
- Algemeen bestuur Gasbedrijf Beverwijk e.o.
- Algemeen bestuur Districtsgezondheidsdienst

1982 – 1988 : Fractievoorzitter V.V.D. te Uitgeest
Lid van diverse commissies als:
- Ruimtelijke ordening en Milieu
- Openbare Werken
- Financiën
- Algemene Zaken en Grondzaken
- IJmondiale bestuurscommissie Ruimtelijk Beleid
- IJmondiale bestuurscommissie Algemene Zaken
- Algemeen Bestuur Vuilverbranding Alkmaar

1978 – 1984 : Voorzitter overlegcommissie alsmede stuurgroepen bij werkgever

1980 – 1988 : Docent bij Stichting Centrum de Kuil te Uitgeest alsmede bij de Haya van Somerenstichting te Den Haag
Cursussen:
- Spreken in het openbaar
- Discussie- en vergadertechniek
- Financiën gemeenten

1983 : Auteur hoofdstuk Energie en Transport energiebrochure van de V.V.D.

1987 – 1994 : Voorzitter Industriële Ondernemerskring te Uitgeest
Voorzitter Algemene Vereniging van Bewoners Eigenaren te Uitgeest
Voorzitter Centraal Antenne Systeem te Uitgeest

1990 – 2015: Voorzitter Stichting “De Zien blijft” voor het behoud van het openlucht zwembad in Uitgeest

2001 – 2005 Bestuurslid Regio Noord-Holland VBO Makelaars
Taken:
- ballotage nieuwe leden
- mentor nieuwe leden

2014 - heden: Fractievoorzitter Uitgeest Lokaal
Plv voorzitter commissie Algemene zaken en Financieën
Plv lid Huisvuilverbrandingsinstallatie HVC Alkmaar