Burgerparticipatie

Het laatste woord is in Uitgeest nog niet gesproken over burgerparticipatie. Maar het gaat er uiteindelijk om, als de gemeenteraad beslist over een traject met burgerparticipatie, neem je de burger serieus. 
 
We kunnen stellen dat een burgerparticipatie proces zoals bij de tijdelijke containerwoningen Benesserlaan niet naar tevredenheid van de omwonenden verloopt. De wethouder ziet waarschijnlijk het al dan niet tijdig informeren van de omwonenden al als participatie, terwijl de omwonenden roepen om gehoord te worden. Zij voelen zich niet serieus genomen! Er gaat dus iets fout in het proces. Maar hoe doorbreek je dat?
 
Uitgeest Lokaal heeft een initiatiefvoorstel geschreven om burgerparticipatie in Uitgeest beter vorm te geven. Als de richtlijnen in het voorstel worden gevolgd, dan wordt de burger wel serieus genomen. Uitgeest Lokaal is van mening dat Raadsleden bij de gratie van de kiezers hun functie mogen vervullen. Weliswaar zonder last of ruggenspraak maar wel opkomend voor de belangen van het dorp. Als je alleen opkomt voor je eigen ideeën en belangen heb je als raadslid niets in de Raad te zoeken.
 
In de participatiebijeenkomst van 15 april 2021 was Professor Voermans van de universiteit van Leiden zeer enthousiast over het concept initiatiefvoorstel dat door Uitgeest Lokaal in de Raad van Uitgeest is ingebracht. Echter in de Raad wordt het nog steeds tegengehouden. Waarom? Daarover kunnen we enkel gissen. Maar misschien omdat ze bang zijn hun autonomie in van de Raad te verliezen. 
 

 

<< Terug naar overzicht