Burgerparticipatie Uitgeest

In de raadsvergadering van 10 december heeft de voltallige Raad ingestemd om een door Uitgeest Lokaal ingebracht initiatiefvoorstel over burger participatie verder uit te gaan werken. Uitgeest Lokaal had al eerder moties van die strekking ingediend maar daar was steeds geen meerderheid voor. Want met burgerparticipatie regel je hoe de burger zich direct met de politiek bemoeid. En veel partijen zijn van mening dat het stemgedrag van de kiezer voldoende mandaat moet zijn om vier jaar lang namens hen te mogen spreken.

Maar is dit zo? In ons dorp zijn verschillende projecten zoals tijdelijke woningen Benesserlaan en centrumplan die moeizaam verlopen. Actiegroepen worden in het leven geroepen die ageren tegen de vaak onduidelijke plannen. Politieke partijen die zich dit aantrekken zijn dan ook van mening dat een project sneller doorlopen kan worden door aan de voorkant meer tijd te nemen voor de ideeën en eventuele bezwaren van de omwonenden van zo’n project. Andere partijen die burger participatie lastig vinden zetten betrokken burgers liever weg als nimby’s (Not In My BackYard). Die hebben liever niet dat je voor je eigen belangen opkomt.

Hoe zit dat met die omgevingswet? Deze omgevingswet is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. De basis hiervan, vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB’s), regelen alles voor de leefomgeving en de wet zelf zal een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving zijn. Door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet wordt ontwikkeling en beheer van de leefomgeving vereenvoudigd. Een sterke verbetering en de grootste wijziging van de leefomgeving sinds invoering van het parlementaire stelsel. Ook zal een “one stop” bij het digitale Loket van de gemeente bijdragen aan een eenvoudigere afwikkelingen van aanvraag vergunningen. Voor de burger dan tenminste, de gemeente moet achter het loket flink aan de bak. De wet is aangenomen maar zal waarschijnlijk pas in 2022 worden ingevoerd. Reden hiervan is het Digitale Stelsel Omgeving en ……burgerparticipatie. Het staat overigens elke gemeente vrij om deze twee zaken zelf in te vullen.

Vandaar dat in Uitgeest nu begonnen wordt met het nadenken hoe burgerparticipatie het best tot zijn recht komt. Uitgeest Lokaal zegt in elk geval, doe het SMART. Wilt u reageren of heeft u ideeën over burgerparticipatie, laat het ons weten. Dat zien wij ook als burgerparticipatie. U kunt ons mailen op info@uitgeestlokaal.nl

Dit artikel is geschreven door:
Dannij van der Sluijs
Commissielid Uitgeest Lokaal
 

<< Terug naar overzicht