De Rutte-doctrine in Uitgeest

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is er veel gebeurd in de landelijke-, provinciale- en lokale politiek.”. Amper 3 jaar later zijn we in de landelijke politiek enkele schandalen verder: wantoestanden in de bijstand, trage compensatie voor de gaswinning in Groningen, de toeslagenaffaire en liegende ministers. Nederland is inmiddels bekend geworden met de Rutte-doctrine: cruciale informatie voor de 2e Kamer blijkt door de regering achtergehouden. 
Vele Nederlanders en ook politici reageerden geschokt, hoe had zoiets kunnen gebeuren? De overkoepelde conclusie die getrokken werd is dat onze rechtsstaat voor een groot deel is afgebroken. Wie neemt het nog op voor de hardwerkende inwoners en beschermt hen tegen onrecht vanuit de overheid? 
Uitgeest Lokaal pleit voor transparantie, eerlijkheid en een open vizier, ook in het lokale bestuur! Want ook in Uitgeest heerst af en toe de Rutte-doctrine.
 
Harde conclusies over gebrek aan openheid en dualisme
De conclusies uit het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie toeslagen liegen er dan ook niet om. De grondwettelijke plicht van het kabinet om de Kamer van juiste en tijdige informatie te voorzien was met voeten getreden. De informatievoorziening was niet op orde en in meerdere gevallen ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten. 
En ook in de Tweede kamer vielen harde woorden. De innige band tussen het kabinet en de Tweede kamer, de innige band tussen kabinet en de pers en de controlerende taak die van de Tweede kamer verwacht wordt, maar niet voldoende kon worden uitgevoerd. Als je kritische vragen hebt, dan heb je een probleem met het kabinet. Een rechtspraak die hardwerkende inwoners niet beschermt, belangengroepen die niet mogen tegenspreken, want dan zijn ze hun subsidie kwijt. 
 
Ook in Uitgeest
Maar veel inwoners van Uitgeest waren waarschijnlijk minder in shock. Een dergelijk politiek model is hen al jaren bekend. En iedereen die ooit iets met de politiek in Uitgeest te maken heeft gehad en zegt dat deze manier van politiek bedrijven, de Rutte-doctrine, hem of haar niet bekend voor komt, moet wel aan de “goede” kant van de tafel hebben gezeten. Al jaren is er in Uitgeest iets mis met de macht en tegenmacht. Dualisme (scheiding tussen raad en college) heeft nog nooit haar intrede gedaan in onze gemeente. Het geschetste plaatje in Den Haag sluit helaas naadloos aan bij de politiek in Uitgeest.

  • De innige band tussen wethouders en coalitiepartijen (PU, PvdA en UVP), waardoor het college niet kritisch wordt gecontroleerd.
  • Als je een moeilijke vraag hebt als raadslid, dan word je niet zelden met een kluitje in het riet gestuurd.
  • Door de raad gevraagde informatie komt niet, komt met enige regelmaat te laat, is niet volledig of wordt als vertrouwelijk bestempeld.
  • Vragen van inwoners worden vaak niet of niet naar behoren beantwoord. 
  • De innige band tussen wethouders en pers (persberichtjes vanuit het college worden vaak klakkeloos overgenomen, zonder kritisch doorvragen).
  • Belangenorganisatie worden soms ter legitimatie van besluiten opgevoerd, maar ze mogen niet tegenspreken, want dan worden ze uit het overleg gezet.
  • Zogenaamde representatieve steekproeven worden gebruikt als onderbouwing bij invoering van nieuw beleid (peilingen bij informatieavonden via mentimeter) Aantoonbaar kritiek dat steekproeven niet representatief zijn omdat er ook mensen van buiten Uitgeest mee zitten te beslissen over Uitgeest worden door coalitie terzijde geworpen.
  • Invoering van een beter systeem voor burgerparticipatie wordt niet eens in behandeling genomen door coalitiepartijen. Wordt als lastig gezien.

 
Dit moet veranderen!
Kortom de inwoner moet centraal komen te staan. Daarom zullen ook in de Uitgeester politiek drastische veranderingen moeten plaatsvinden. Nieuw leiderschap! 
Uitgeest Lokaal zet zich daarom in voor transparantie, eerlijkheid en een open vizier. Wij knokken hier al bijna 7 jaar voor en ook u kunt met ons meedoen! Samen kunnen we het systeem in verandering brengen. Dat kan door u bij ons aan te sluiten, maar ook door uw stem te laten horen tijdens verkiezingen.
 
Heeft u voorbeelden over niet beantwoorde vragen of achtergehouden informatie door het gemeentebestuur, of kent u andere gevallen van het ontbreken van transparantie? - laat het ons weten! U kunt ons bereiken per mail info@uitgeestlokaal.nl
Of kijk op www.uitgeestlokaal.nl en volg ons op Facebook.
 
U kunt zich daar ook kenbaar maken als u in Uitgeest het verschil wil maken en politieke ambities heeft.
 
 

<< Terug naar overzicht