De tijd is rijp voor burgerparticipatie.

 

De tijd is rijp voor burgerparticipatie

Burgerparticipatie 25/11/2020

Het afgelopen jaar is de manier waarop we werken, reizen, communiceren en zelfs stemmen radicaal veranderd. En tussen al deze veranderingen door werd één ding pijnlijk duidelijk: in crisistijden is burgerparticipatie geen fijne extra, maar een echte noodzaak.

We hebben CitizenLab 5 jaar geleden opgericht. Dat deden we uit overtuiging: we geloven dat we onze democratie beter, sterker en eerlijker kunnen maken door burgers een stem te geven in lokale besluitvormingsprocessen. En lange tijd zagen we dat gemeenten burgerparticipatie als een nice-to-have beschouwden. Het was een manier om extra budgetten slim te besteden en in één klap wat persaandacht te krijgen. Maar vaak stond die participatie niet centraal (genoeg) in het gemeentelijke besluitvormingsproces.

Maar dan kwam 2020, het jaar dat een globale pandemie, wereldwijde sociale protesten en een ongeziene klimaatrespons met zich meebracht. In de context van die globale uitdagingen en de daaruit voortkomende politieke verdeeldheid gingen zowel regeringen als het maatschappelijke middenveld op zoek naar manieren om burgerparticipatie en innovatieve deliberatieve processen te organiseren.

Overheden kunnen het niet alleen

Want we mogen het zeggen zoals het is: zaken als de klimaatverandering en de COVID-19 pandemie zijn zo complex dat regeringen ze niet alleen kunnen oplossen. Zoals Lex Paulson aangaf tijdens het recente Civic Hall Brussels-evenement “dwingen wereldwijde uitdagingen onze regeringen tot een soepelere, transparantere en meer op samenwerking gerichte aanpak”.

Burgerbetrokkenheid in onze beleidsvorming groeide de laatste jaren exponentieel: in die mate zelfs dat de OESO het heeft over een “deliberatieve golf”. In 2020 verschenen in alle uithoeken van de wereld burgerraden en burgerinitiatieven, van een crowdsourcingwet in Estland tot nationale referenda over de Chileense grondwet.

<< Terug naar overzicht