PU en UVP veroorzaken crisis bij Dorpshuis de Zwaan

Dorpshuis De Zwaan (foto: Marianne Jonker)
Op donderdag 31 mei stond de benoeming van de bestuursleden van Dorpshuis de Zwaan ter behandeling op de raadsagenda.
De statuten van het Dorpshuis bevatten namelijk een bepaling dat de raad hierover gaat.

D66, de VVD, het CDA en Uitgeest Lokaal hebben hun vraagtekens gezet bij de rol van de gemeenteraad bij het benoemen van het bestuur van het Dorpshuis. Dit omdat wij als raad ook geen enkele bemoeienis hebben bij de besturen van andere verenigingen en stichtingen die ook subsidie krijgen van de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportverenigingen, het Leeslokaal, zwembad de Zien en de SUS. Als gemeenteraad hebben wij geen enkele bemoeienis met het bestuur van deze verenigingen of stichtingen, dus waarom bij het Dorpshuis wel?

De raad wil graag dat inwoners participeren maar voor sommige partijen moet dat, zo blijkt weer een keer, wel hun politieke agenda ondersteunen. Zo niet dan deinst men niet terug om politiek te bedrijven over de ruggen van vrijwilligers. De VVD, CDA, D66 en Uitgeest Lokaal wensten hier geen onderdeel van uit te willen maken en steunden daarom het orde voorstel van D66 de benoeming van de agenda te halen.

De PU was van mening dat de raad hier wel degelijk een rol in hoorde te hebben en wenste schriftelijke stemming over de benoeming van de bestuursleden. Ten aanzien van de voorzitter werd er met 8 voor en 7 tegen gestemd. Nu wij, het CDA, de VVD, D66, Uitgeest Lokaal en de PvdA allen hebben voorgestemd kan het niet anders dan dat de PU en de UVP tegen de benoeming van de huidige voorzitter hebben gestemd. Wij vinden het onvoorstelbaar dat iemand die vijf jaar lang, in zijn vrije tijd zoveel heeft gedaan voor ons Dorpshuis en daarmee voor de gemeenschap Uitgeest zonder enige onderbouwing op deze wijze wordt afgeserveerd. Is dit dan de waardering die je als vrijwilliger in Uitgeest kan verwachten van een deel van deze raad?

Naar aanleiding van deze stemming heeft het gehele bestuur van het Dorpshuis en een aantal vaste vrijwilligers te kennen gegeven dat zij met directe ingang stoppen met hun werkzaamheden en dat betekent dat het Dorpshuis op dit moment geen locatiemanager, beheerder, voorzitter, secretaris en penningmeester heeft. Betekent dit een sluiting van het Dorpshuis?

Op deze wijze horen wij niet om te gaan met onze vrijwilligers, de parels van onze samenleving. Wij vinden het Uitgeest onwaardig wat er gisteravond is gebeurd en wij maken ons ernstige zorgen om het voortbestaan van ons Dorpshuis. Wij verwachten dat de PU en de UVP hun verantwoordelijkheid nemen in deze en wij zijn erg benieuwd hoe zij dit gaan doen.

Fracties Uitgeest Lokaal, VVD, CDA en D66
Dit bericht is overgenomen van de website uitgeestonline.nl

 

<< Terug naar overzicht