Raadsvergadering 27 mei 2021 Uitgeest --> Klimaatadaptatie

Hevig gefrustreerd maakte de heer J.Schouten van Progressief Uitgeest de heer Bert Weijers uit voor klimaatontkenner tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021. De heer Weijers kon niet meer zeggen dan dat hij niet ontkende dat er een klimaat was. Maar uit de woorden van de heer Schouten bleek meer. Enige kennis van zaken kon hem niet verweten worden. Want de beschuldiging werd niet onderbouwt.
 
Waarom werd de heer Weijers hiervan beschuldigd? De heer Weijers stelde vragen over de kosten van de klimaatadaptatie en wat daar de consequenties van zijn voor de portemonnee van de Uitgeester burgers. De heer Weijers zit namenlijk in de Raad voor alle Uitgeester burgers en niet (specifiek) voor de kleinkinderen van de heer Schouten en de heer van Son, beide PU.
 
Wie zich in de materie verdiept, en dat zou voor sommige Raadsleden geen overbodige luxe zijn, komt er al snel achter dat vóór de industriële revolutie in de 19de eeuw, de wereldwijde concentratie CO2 ongeveer 280 ppm was. De afgelopen 800.000 jaar was er zelfs meer CO2 in de atmosfeer rond ijstijden (dat hebben ze kunnen constateren in de ijslagen) dan in de warme perioden, zoals rond het jaar nul en middeleeuwen. Onderzoekers stellen dat in 2018 de CO2-concentratie in de atmosfeer rond de 407 ppm ligt. Dus in de echte warme tijden lag de temperatuur hoger (tot wel 2 graden Celsius gemiddeld) dan nu. Nu zijn dat ongeveer 410 deeltjes per miljoen CO2. Voor alle CO2 die op aarde is uitgestoten, is de aarde zelf voor 96% verantwoordelijk (vulkaanuitbarstingen, oceanen, enzovoort), en de mens voor 4%. Nu willen alle landen middels het klimaatakkoord van Parijs die 4% tot nul reduceren. Maar aan de aarde kunnen we helaas niets doen, die blijft CO2 uitstoten 
 
We geven dus miljarden euro’s uit aan het reduceren van 4%. Echter tot op heden lukt het ons niet om de uitstoot ook echt terug te dringen. Ondanks alle biomassacentrales die we in Nederland openen waar we duurzaam hout in opbranden wil het ons toch maar niet lukken om de CO2 naar beneden te brengen. Eigenschap van bomen is wel dat ze middels fotosynthese CO2 omzetten in zuurstof. Misschien was het toch beter om bomen te planten ipv om te kappen en te verbranden. 
 
Kortom, Uitgeest Lokaal is niet tegen klimaatadaptatie. De heer Weijers is zelfs een klimaatrealist. Hij erkent klimaatverandering en begrijpt dat je een proces dat al miljarden jaren gaande is, niet kan stilzetten. Dat zou pas eng zijn als je opeens alle seizoenen bevriest. Wat zouden daar de gevolgen van zijn voor de wereld? Dat weet niemand. Ook de heer Schouten niet. Weet de heer Schouten eigenlijk wel waar het kritieke punt van CO2 in de atmosfeer ligt en wat de relatie daarvan tot de 40 jarige cyclus is? 
 
De heer Weijers is voor een realistisch, haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid. Niet zomaar zelf als klein dorp duizenden euro’s uitgeven zonder dat daar een verzekerd resultaat tegenover staat. De meerderheid van de partijen willen dat wel omdat een gedeelte van het bedrag in de vorm van subsidie van het Rijk komt. Geld uitgeven zonder resultaat omdat je dan subsidie van het Rijk krijgt heeft Uitgeest Lokaal nooit een goed idee gevonden.
 
Het is jammer dat er niet voldoende Beta’s in de Raad zitten om een zinnige discussie over het klimaat mee te voeren. Helaas zijn de klimaatmaatregelen in Uitgeest het gevolg cq consensus van Raadsleden zonder enige kennis van zaken. Helaas laat het klimaat zich niet vastleggen in consensus, want dan zou het weer wel heel makkelijk te voorspellen zijn.
 
Dan zou Uitgeest Lokaal een motie indienen met het dictum: Het hele jaar is het 23 graden, in juli en augustus is het 27 graden, en elke nacht regent het twee uur van 1 tot 3.
Helaas is dat fictie, net als de klimaatverandering stoppen.
 

<< Terug naar overzicht