Uitgeest Lokaal onaangenaam verrast

Uitgeest Lokaal onaangenaam verrast
Dinsdagavond, 17 april j.l heeft de informateur, Han ter Heegde zijn advies uitgebracht over een te vormen coalitie in Uitgeest. Als Uitgeest Lokaal waren wij erg verbaasd en onaangenaam verrast dat wij in de drie opties die genoemd zijn als te vormen coalitie, niet voorkomen. Uitgeest Lokaal heeft deze verkiezingen een stembuswinst behaald van 15,18% en wij zijn de tweede partij van Uitgeest geworden. 842 stemmers staan achter onze standpunten, staan voor vooruitgang en zien graag dat er nu eens doorgepakt wordt. Voor Uitgeest Lokaal is het van belang dat bij het vormen van een nieuwe coalitie gekeken wordt naar bestuurlijke continuïteit, maar vooral ook kwaliteit. Laat kennis niet verloren gaan, want we staan voor een aantal grote opgaven op het gebied van woningbouw, onze ouderenzorg, goed onderwijs, duurzaamheid, de ontwikkelingen rond en op het station, het Schiphol dossier waar veel staat te gebeuren en niet te vergeten een goed financieel beleid.
Wisselende persoonlijke ervaringen en preferenties vanuit het verleden worden in het advies van de informateur aangehaald als zwaartepunt die mee hebben gewogen om partijen uit te sluiten als coalitiepartner. Als Uitgeest Lokaal zijn wij van mening dat dit geen zwaartepunt zou moeten zijn, want als gekozen volksvertegenwoordigers zitten wij niet voor onszelf in de raad, maar voor u, de inwoner van Uitgeest. Alle partijen en dus ook Progressief Uitgeest, zullen over hun schaduw heen moeten stappen om, in het belang van Uitgeest, en de grote opgaven die er liggen voor nu en in de toekomst, te komen tot een kwalitatief en stabiel college zodat er een gedegen en goed uitgewerkt coalitie- of raadsprogramma komt te liggen. Dit zodat er de komende vier jaar ook echt stappen gemaakt kunnen worden.
Fractie Uitgeest Lokaal
Judie Kloosterman
Bert Weijers
 

<< Terug naar overzicht