Veel Uitgeesters wijzen locaties voor zon- en windparken af

Veel Uitgeesters wijzen locaties voor zon- en windparken af. Dit bleek maandag avond bij de participatieavond van het projectteam RES. Nou ja, participatieavond, het was meer 1-zijdig onvolledige informatieverstrekken van het projectteam aan de inwoners van UItgeest. Ook konden inwoners en overige belangstellenden, zoals eco Heemskerk en DUEC (die zelf wil ontwikkelen) stemmen over de mogelijke toekomstige lokaties voor zon- en windparken in het buitengebied van Uitgeest. Je had dus enerzijds de inwoners die het buitengebied willen behouden zoals het is. Dit kan ook omdat alle planningen voor lokaties in Nederland bij elkaar al op 50 TWh zit, daar waar slechts 35 TWh is afgesproken. Het grote geld lonkt dus bij de ontwikkelaars die de honingpot willen leeghalen. En deze groep liet dan ook wel zien dat ze er geen moeite mee hadden om het buitengebied van Uitgeest duurzaam te veranderen. Een windmolen staat straks minimaal 15 jaar (de duur van de subsidie) en een zonneweide minimaal 25 jaar, in het buitengebied.

Er werd wel gemeld dat de RES elke twee jaar wordt herzien. Saillant detail was dat niet werd gemeld dat er dan alleen bij komt. De komende jaren gaat er, als de gemeenteraad instemt met de zoekgebieden, in elk geval niets van af.

Uitgeest Lokaal zal zich de komende jaren tegen deze blijvende verminking van het buitengebied blijven verzetten. Ik hoop dat u daar aan denkt als u volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezing uw vakje inkleurt.

<< Terug naar overzicht