Bianca Weijers

Mijn naam is Bianca Weijers, inmiddels ruim 50 jaar met plezier in Uitgeest wonend. 

Ik heb er bewust voor gekozen om in Uitgeest te blijven wonen. Het is een fijn dorp. Maar is wel aan het veranderen.
Er zijn b.v. geen woningen beschikbaar voor jongeren die in Uitgeest willen blijven. Dat is jammer want Uitgeest is aan het vergrijzen. Er zal dus op de één of andere manier gebouwd moeten worden.
We zullen op een gegeven moment concessies moeten doen. Uitgeest zal gemoderniseerd moeten worden zodat we een zelfstandig dorp kunnen blijven en de vergrijzing tegen kunnen gaan.

Goede voorzieningen voor jong en oud zijn belangrijk om Uitgeest leefbaar te houden. 
Het gebied rondom het station zal op korte termijn verbeterd moeten worden.
De criminaliteit rondom het station is aan het toenemen en zal hard moeten worden aangepakt.
Veiligheid moet worden gewaarborgd in Uitgeest.
Als we met zijn allen de schouders eronder zetten zal het ons lukken om ons dorp te behouden en te verbeteren.

Denk steeds "Wat is het beste voor Uitgeest?" Hoe kunnen we dingen bereiken om ons dorp mooi en leefbaar te houden voor iedereen?

Stem 14,15 of 16 maart a.s. UITGEEST LOKAAL