Dannij van der Sluijs

Er zijn vele gebeurtenissen in mijn leven waar ik met trots op terug kan kijken. Zo ben ik 8 jaar als Statenlid in Noord-Holland en bijna 3 jaar Senator in de Eerste Kamer geweest. Maar ik kijk ook naar de toekomst. We staan aan het begin van een andere samenleving waarin diversiteit steeds meer het beeld gaat bepalen. Ik wil mij dan ook inzetten om deze veranderende samenleving in goede banen te leiden. Daarom ben ik ook de politiek in gegaan.
 
Ik heb ervoor gekozen om mij als lijsttrekker verkiesbaar te stellen voor Uitgeest Lokaal omdat dit een “diverse” partij is en een goede afspiegeling van de maatschappij. Ook het programma spreekt mij bijzonder goed aan. En de kandidatenlijst van Uitgeest Lokaal biedt een schat aan politieke ervaring.
 
De samenleving veranderd op vele fronten. Samen leven, samen werken, samen recreëren. Welvaart en welzijn zijn de pilaren die het succes daarvan bepalen. Hierbij moeten we invulling geven aan hoe we omgaan met het klimaat, het milieu, mobiliteit, de leefomgeving, elkaar, enzovoort. In een groeiende samenleving zijn dit allemaal onderwerpen die tegen de grenzen van hun groei aanlopen. Die vraagstukken beantwoorden wordt nog een hele klus. Laten we daar realistisch over zijn. Maar ondanks die uitdaging ben ik van mening dat binnen die complexe smeltkroes van invloeden elke groep een plek moet krijgen binnen die samenleving. En dat zijn interessante vraagstukken waar ik graag over mee wil denken. Willen we een goede toekomst bouwen dan moeten we een visie over Uitgeest ontwikkelen. Uitgeest kan niet ongestraft doorgroeien. Dat gaat wringen. We zullen dus grenzen moeten stellen.
  
Ik sta persoonlijk bekend om twee eigenschappen, realistisch en pragmatisch. Hierdoor is het voor anderen plezierig om met mij samen te werken. Mijn politieke mening evolueert nog steeds waardoor ik makkelijker kan inspringen op veranderingen in de samenleving en in het politieke spectrum. En dat maakt mij mijnsinziens zeer geschikt voor de politiek.