John Nuijens

Als nieuw lid van Uitgeest Lokaal zal ik me even voorstellen.

Ik ben John Nuijens, 76 jaar en sinds 1968 getrouwd met Marian. We hebben samen 2 dochters, die zijn beide getrouwd en hebben ieder 2 kinderen. We hebben dus 4 kleinkinderen.

Ik ben een gepensioneerde bloembollenkweker. In mijn jonge jaren werkte ik in het bedrijf van mijn vader die een bloembollen kwekerij en export had.
In 1965 werd ik opgeroepen voor de dienstplicht en was ik 21 maanden dienstplichtig Marechaussee.
Na mijn dienstplicht ben ik een periode vertegenwoordiger geweest in het Verenigd Koninkrijk, om aldaar bloembollen te verkopen voor het exportbedrijf van mijn vader.
In 1970 ben ik een eigen bedrijf begonnen als bloembollen- en bloemenkweker.
Uiteindelijk teelde ik ± 8 ha bloembollen en broeide ik ± 1.000.000 tulpen voor de bloemproductie en had ik 2 vaste medewerkers in dienst.
Sinds 2001 ben ik lid van de Heemskerkse Golfclub.

Voor de aanleg van de A8 heeft provincie Noord-Holland gekozen voor de Golfbaanvariant, waardoor deze weg dwars door de golfbaan zal gaan.
Ik heb toen een alternatief plan bedacht en uitgewerkt, zijnde De Trompetvariant.
Al zeg ik het zelf, het betreft een perfect plan. Het maakt zoveel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur. Het verkeer voegt in tegenstelling tot de Golfbaanvariant niet in op de A9. Het verplaatsen van de tankstations etc is niet aan de orde en is een mogelijke verplaatsing naar Uitgeest van de baan. Tot op heden is het mij helaas niet gelukt het tij te keren.

Dit is in het kort mijn verhaal en ik hoop op een positieve samenwerking met Uitgeest Lokaal.

John Nuijens.