Snelheidscontroles en veiliger maken N203

Dat snelheidscontroles op de Geesterweg en de N203 geen overbodige luxe zijn staat in een bericht van de OSU, zie de link
http://osuradio.nl/snelheidscontroles-uitgeest-op-de.../
Vandaag 8 april 2022 staat in Dagblad Kennemerland op pagina 5 Regio dat er afspraken zijn gemaakt over een aantal concrete maatregelen. zo wordt er dit jaar kantbelijning op het fietspad aangebracht en komen er meer snelheidscontroles. Ook een inhaalverbod voor alle voertuigen en het aanplanten van een haag tussen fietspad en autoweg zijn maatregelen die op stapel staan.
25 maart 2021, een jaar geleden dus, heeft Uitgeest Lokaal een motie ingediend over het veiliger maken van de N203. Door de toezegging van wethouder van Weel-Niesten dat zij samen met de wethouder van Castricum ging optrekken richting de Provincie hebben wij de motie ingetrokken. Wij bedanken de wethouder voor haar inzet om de N203 veiliger te krijgen.

<< Terug naar overzicht